בני הישיבה לומדים במסגרת משותפת, באופן שבועי, עם תלמידים ממוסדות החינוך הסמוכים. מחברותות בשעות הפסקת הצהריים עם ילדי בית הספר היסודי 'קול יעקב', ועד לחברותות עם תלמידים מחטיבת הביניים והתיכון של ישיבה תיכונית בלבב-שלם, שהוקמה מכוחה של הישיבה. בפעמים רבות, החברותות מהוות לילדים ונערים אלו את המפגש הראשוני עם עולם לימוד התורה הישיבתי, מפגש שמשאיר טעם-טוב ורצון להעמקת הקשר. כמובן, שמעבר ללימוד החברותות מאפשרות לרקום קשרי חברות ושייכות מיוחדים עם נוער ירוחם בפרט, ועם משפחותיהם וקהילת ירוחם בפרט.