צוותים מתלמידי מהישיבה מעבירים בימי שישי הצגות, שיעורים והפעלות על פרשת השבוע בבית הספר 'קול יעקב' כמו גם בגנים ברחבי העיירה. פעילויות אלו הינן חלק אהוב במיוחד במערכת השעות אליו הילדים מחכים כל השבוע, ובין תלמידי הישיבה והילדים יש קשר מיוחד המתבטא, בין השאר, בהזמנת צוות הקלב"ש למסיבת הסידור בה הם לוקחים חלק משמעותי.