מועדוניות רווחה

קבוצות של תלמידי הישיבה יוצאים להתנדב אחת לשבוע במועדוניות לילדים בשיתוף עם מחלקת הרווחה בעיירה, על מנת לשחק ולשוחח איתם, ולאפשר מסגרת תומכת למשפחותיהם ולילדים עצמם.