חֶסֶד-וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ
            צֶדֶק וְשָׁלוֹם נָשָׁקוּ

חֶסֶד-וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ
צֶדֶק וְשָׁלוֹם נָשָׁקוּ

חֶסֶד־וֶאֱמֶ֥ת נִפְגָּ֑שׁוּ
צֶ֖דֶק וְשָׁל֣וֹם נָשָֽׁקוּ

חזון הישיבה

ישיבת ההסדר ירוחם היא בית ללימוד תורה ולעבודת ה' מעמיקים, והיא חותרת להצמיח ולגדל בוגרים ותלמידי חכמים שהתורה היא שורש חייהם, המעורבים בדעת עם הבריות.

הישיבה חורטת על דגלה את מילות הפסוק 'חסד ואמת נפגשו'. אמת, בשאיפה להבין את הסוגיות ואת הנושאים שעל הפרק לעומקם ולמכלול היבטיהם, וחסד, במאמץ לעשות את העולם ליותר טוב על ידי נתינה וקבלה הדדיים, בסביבה הקרובה ובמעגלים רחבים יותר לאורך החיים.

הישיבה קמה בירוחם כדי לממש את האמונה בתורה שקשורה ומחוברת לעם ישראל בדור של קיבוץ גלויות, מתוך חתירה לתלמוד המביא לידי מעשה. תלמידי הישיבה ובוגריה פועלים בירוחם בלימוד והפצת תורה, ומשפחות רבות אחרות מביאות את רוחה של הישיבה לכל רחבי הארץ, בגרעינים שיצאו מבית הישיבה ובכלל.

נגן וידאו

זמן אלול | תשפ"א

זמן אלול | ישיבת ההסדר ירוחם | תשפ"א

18 קטעי וידאו
נגן סרטון

זמן אלול | תשפ"א

הסרטונים האחרונים
1/20
פרשת קרח: צדיק כתמר יפריח | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת קרח: צדיק כתמר יפריח | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
09:30
רה"י הרב אוריאל עיטם | מחשבת ההלכה במסכת סנהדרין | עיר הנידחת
רה"י הרב אוריאל עיטם | מחשבת ההלכה במסכת סנהדרין | עיר הנידחת
58:13
דף יומי במבט רחב | יבמות קא-קז  מצוות  חליצה הלכות פרטים וכללים |הרב עודד מיטלמן
דף יומי במבט רחב | יבמות קא-קז מצוות חליצה הלכות פרטים וכללים |הרב עודד מיטלמן
25:59
טעם הנפש 26 - בני מחשבה טובה 4
טעם הנפש 26 - בני מחשבה טובה 4
51
הרב שמואל אריאל | טעמה ומהותה של הסמכות 3
הרב שמואל אריאל | טעמה ומהותה של הסמכות 3
54:51
מו"ר הר"ב, שיעור כללי | מי ממנה מלך 2
מו"ר הר"ב, שיעור כללי | מי ממנה מלך 2
01:18:25
דף יומי במבט רחב | יבמות צז קא   המשפחה: שאר, אחוה וספקות  במבט הלכתי ואנושי | הרב עודד מיטלמן
דף יומי במבט רחב | יבמות צז קא המשפחה: שאר, אחוה וספקות במבט הלכתי ואנושי | הרב עודד מיטלמן
22:04
רה"י הרב אוריאל עיטם | מחשבת ההלכה במסכת סנהדרין | הרג
רה"י הרב אוריאל עיטם | מחשבת ההלכה במסכת סנהדרין | הרג
56:40
פרשת שלח: סלחתי כדבריך | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת שלח: סלחתי כדבריך | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
17:16
דף יומי במבט רחב | יבמות צב-צז: מדה"י [ב] - ייבום ואחות אשתו פרטים וכללים, ביאת קטן |הרב עודד מיטלמן
דף יומי במבט רחב | יבמות צב-צז: מדה"י [ב] - ייבום ואחות אשתו פרטים וכללים, ביאת קטן |הרב עודד מיטלמן
29:25
מו"ר הר"ב, שיעור כללי | מי ממנה מלך
מו"ר הר"ב, שיעור כללי | מי ממנה מלך
01:30:56
רה"י הרב אוריאל עיטם | מחשבת ההלכה במסכת סנהדרין | שריפה
רה"י הרב אוריאל עיטם | מחשבת ההלכה במסכת סנהדרין | שריפה
01:01:01
פרשת בהעלתך: צידה לדרך | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת בהעלתך: צידה לדרך | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
11:03
במבט רחב על הדף היומי | יבמות פז-צב  האישה שהלך בעלה - עדויות מעשה חכמים סדר נשים | הרב עודד מיטלמן
במבט רחב על הדף היומי | יבמות פז-צב האישה שהלך בעלה - עדויות מעשה חכמים סדר נשים | הרב עודד מיטלמן
28:21
הרב שמואל אריאל | טעמה ומהותה של הסמכות 2
הרב שמואל אריאל | טעמה ומהותה של הסמכות 2
59:45
ערב הכנה לחג השבועות התשפ"ב
ערב הכנה לחג השבועות התשפ"ב
38:01
מו"ר הר"ב, שיעור כללי | ספר תורה של מלך
מו"ר הר"ב, שיעור כללי | ספר תורה של מלך
01:15:26
במבט רחב על הדף היומי | יבמות פד-פז] השלמות למרחבי איסורי ביאה ייבום  ואכילת תרו"מ |הרב עודד מיטלמן
במבט רחב על הדף היומי | יבמות פד-פז] השלמות למרחבי איסורי ביאה ייבום ואכילת תרו"מ |הרב עודד מיטלמן
17:24
רה"י הרב אוריאל עיטם | מחשבת ההלכה במסכת סנהדרין | הענישה משמעותה ותכליתה, חלק שלישי
רה"י הרב אוריאל עיטם | מחשבת ההלכה במסכת סנהדרין | הענישה משמעותה ותכליתה, חלק שלישי
58:35
ספיישל שבועות: החתונה הגדולה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
ספיישל שבועות: החתונה הגדולה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
12:48
חסידים שותים מזה
1/40
פרשת קרח: צדיק כתמר יפריח | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת קרח: צדיק כתמר יפריח | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
09:30
פרשת שלח: סלחתי כדבריך | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת שלח: סלחתי כדבריך | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
17:16
פרשת בהעלתך: צידה לדרך | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת בהעלתך: צידה לדרך | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
11:03
ספיישל שבועות: החתונה הגדולה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
ספיישל שבועות: החתונה הגדולה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
12:48
פרשת במדבר: במספר שמות | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת במדבר: במספר שמות | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
11:41
פרשת בחוקותי: תוכחה מאהבה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת בחוקותי: תוכחה מאהבה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
14:06
פרשת בהר: שמיטה וערלה, שביתה וקדושה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת בהר: שמיטה וערלה, שביתה וקדושה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
11:34
ספירת העומר ויום העצמאות: תמיד איתך | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
ספירת העומר ויום העצמאות: תמיד איתך | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
14:37
פרשת קדושים ויום העצמאות: קדושת הטבע וקדושת הרוממות | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת קדושים ויום העצמאות: קדושת הטבע וקדושת הרוממות | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
10:49
ספיישל פסח: מילה ומצה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
ספיישל פסח: מילה ומצה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
08:44
פרשת מצורע (שבת הגדול): מקטן לגדול | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת מצורע (שבת הגדול): מקטן לגדול | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
07:10
פרשת תזריע: מי ייתן טהור מטמא | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת תזריע: מי ייתן טהור מטמא | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
08:40
פרשת שמיני: וזאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת שמיני: וזאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
10:01
ספיישל פורים (חלק ב): קיימו מה שכבר קיבלו  | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
ספיישל פורים (חלק ב): קיימו מה שכבר קיבלו | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
09:36
ספיישל פורים (חלק א): ישתה עד שיישן  | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
ספיישל פורים (חלק א): ישתה עד שיישן | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
15:49
פרשת ויקרא: אדם כי יקריב מכם | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת ויקרא: אדם כי יקריב מכם | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
11:25
<\/iframe>"' data-height='450' data-video_index='17'>
פרשת פקודי: נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת פקודי: נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
14:23
פרשת ויקהל: השותפות הגדולה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת ויקהל: השותפות הגדולה | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
11:45
פרשת כי תשא: להיבנות מהחסרונות | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת כי תשא: להיבנות מהחסרונות | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
11:47
פרשת תצווה: אורות וכלים | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת תצווה: אורות וכלים | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
13:46
פרשת תרומה: לתת את הנשמה ואת הלב | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת תרומה: לתת את הנשמה ואת הלב | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
14:56
פרשת משפטים: כלל ופרט | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת משפטים: כלל ופרט | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
17:02
פרשת יתרו - הרחוק והקרוב | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת יתרו - הרחוק והקרוב | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
14:37
ט"ו בשבט | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
ט"ו בשבט | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
14:39
פרשת בשלח: אמונה שלא תלויה בדבר | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת בשלח: אמונה שלא תלויה בדבר | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
11:36
פרשת בא: יאללה מכות | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת בא: יאללה מכות | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
14:29
פרשת וארא: לעבור מדין לרחמים | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת וארא: לעבור מדין לרחמים | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
16:11
פרשת שמות: תאמין שאפשר לקבל | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת שמות: תאמין שאפשר לקבל | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
11:48
פרשת ויחי: אמן על הילדים שלי! | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת ויחי: אמן על הילדים שלי! | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
11:52
פרשת ויגש - להשתתף בכאב של אחרים | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת ויגש - להשתתף בכאב של אחרים | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
15:49
פרשת מקץ - אין קץ לימי הרעה? | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
פרשת מקץ - אין קץ לימי הרעה? | חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות
14:09
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | וישב: מתוך ההפיכה
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | וישב: מתוך ההפיכה
09:52
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | וישלח: כאן דרכינו נפרדות
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | וישלח: כאן דרכינו נפרדות
08:10
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | ויצא: יציאה פנימה
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | ויצא: יציאה פנימה
13:24
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | תולדות: העדר קודם להוויה
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | תולדות: העדר קודם להוויה
08:57
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | חיי שרה: מעגל תנועה
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | חיי שרה: מעגל תנועה
14:52
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | וירא: ותצחק שרה בקרבה
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | וירא: ותצחק שרה בקרבה
11:01
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | לך-לך: להאמין שאינו עול כלל
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | לך-לך: להאמין שאינו עול כלל
11:40
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | נח: מאמין ואינו מאמין
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | נח: מאמין ואינו מאמין
08:52
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | בראשית: מתחילים בחיפוש
חסידים שותים מזה - נגיעות חסידיות | בראשית: מתחילים בחיפוש
05:58

כמה מילים על הישיבה

In a tincidunt ligula, quis blandit diam. Pellentesque fermentum erat a dolor porttitor tempor. Aenean eu porta lorem. Sed ullamcorper gravida sapien vulputate pellentesque. Duis quis commodo sem. Integer eros purus, tincidunt sed sagittis quis, dignissim et tortor. Nunc vitae massa tempor, finibus lectus ac, scelerisque diam. Vestibulum felis tellus, elementum sed risus a, imperdiet rhoncus dolor. 

אירועים אחרונים

01

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

02

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

03

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

04

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor