הישיבה וירוחם

מעורבות ביישוב

נגן וידאו

מעורבות ביישוב

לישיבה חשוב לגדל תלמידי חכמים המעורבים בדעת עם הבריות, השומעים את קולו של 'התינוק הבוכה' מחוץ לכתלי בית המדרש. מתוך מחשבה זו, לישיבה חיוני להשקיע בעשייה חברתית מעבר ללימוד התורה בישיבה. לשם כך, הישיבה מעודדת עשיה המערה ויוצרת מעורבות של התלמידים בעיירה.

קהילת בני עקיבא

נגן וידאו

מאה וחמישים המשפחות שמשתייכות לקהילת בני עקיבא בירוחם מעורבות בעיירה במערכות השונות – במערכת החינוך, הרווחה, הבריאות ובמערכות השלטון המקומי. משפחות הקהילה שולחות את ילדיהם למערכת החינוך של ירוחם. הילדים לומדים בגנים העירוניים ובבית הספר הממלכתי דתי 'קול יעקב' ופעילים בסניף בני עקיבא המקומי. רבים מההורים מעורבים בעשייה במערכת החינוך כחלק מצוותי ההוראה ובמסגרת ועדי ההורים. חלק ניכר ממשפחות הקהילה מתגוררות בבתים שבנו או רכשו במגוון שכונות בעיירה.

קהילת בני עקיבא מורכבת מבוגרי הישיבה , בוגרי גרעיני נח"ל שהגיעו לירוחם בשנות ה-80, בוגרי סניף בני עקיבא המקומי, משפחות ותיקות בירוחם, ומשפחות חדשות. הקהילה פועלת מתוך שאיפה מתמדת ליצירת חיים משותפים ומעורבים בין אוכלוסיות שונות במוצאן ובתרבותן והדגשת הצורך בשילוב, חיבור ושותפות בין גוונים שונים של האוכלוסיות בירוחם.

הקהילה פועלת בשני ערוצים במקביל:

כלפי חוץ: עם הפנים לקהילה הרחבה בישוב על גווניה השונים, ובהתאם לצרכיה המשתנים. הפעילות בערוץ זה נעשית באמצעות חיזוק המוסדות השונים הקשורים לקהילה, ובאמצעות הפרויקטים הרבים המופעלים על ידי חבריה.

כלפי פנים: לגיבוש הקהילה ולחיזוק אורחות חייה המשותפים. הפעילות בערוץ זה נעשית באמצעות קיום ועדות שונות, אירועים רבים, ומפגשים.

מועדוניות רווחה

קבוצות של תלמידי הישיבה יוצאים להתנדב אחת לשבוע במועדוניות לילדים בשיתוף עם מחלקת הרווחה בעיירה, על מנת לשחק ולשוחח איתם, ולאפשר מסגרת תומכת למשפחותיהם ולילדים עצמם.

קרן צדקה

קרן הצדקה שעל יד ישיבת ההסדר בירוחם (ע"ר) הינה עמותת חסד שהחלה ביוזמת בני המחזור הראשון בישיבה. כיום פועלת הקרן במגוון תחומי סיוע כלכלי ברחבי ירוחם והסביבה ובשיתוף פעולה הדוק עם המחלקה לשירותים חברתיים בעיירה, כאשר רוב ממתנדביה הינם בוגרי ואברכי הישיבה. בין מפעלי קרן הצדקה ניתן לציין ליווי עשרות משפחות להתנהלות כלכלית מחושבת, הלוואות ללא ריבית ומבצעי סיוע לקראת החגים. קרן הצדקה פועלת על טהרת המתנדבים לאורך כל השנה, רובם תלמידים מהשיעורים הגבוהים בישיבה או מבוגריה. הישיבה כולה זוכה לסייע באופן משמעותי במיוחד במבצעי הסיוע בחגים (ראש השנה, פורים ופסח) בחלוקת החבילות ובארגון הלוגיסטי.

מעורבות חינוכית

הישיבה הוקמה בירוחם בכוונה תחילה, כמקום המאפשר מפגש וחיבור עם חלקים רחבים מעם ישראל, מתוך רצון לפתח אוזן קשבת לצרכי העם והחברה בישראל. בתחילת דרכה של הישיבה תפסה המעורבות הקהילתית מקום משמעותי, ועד ימים אלו להתנדבויות מקום חשוב בחיי היום-יום בישיבה, תוך התאמה לצרכי קהילת ירוחם שהתפתחה רבות מאז הקמת הישיבה. בסך הכל, הישיבה מייצרת כ15,000 שעות התנדבות בישוב בשנה.

מעורבות חינוכית

הישיבה הוקמה בירוחם בכוונה תחילה, כמקום המאפשר מפגש וחיבור עם חלקים רחבים מעם ישראל, מתוך רצון לפתח אוזן קשבת לצרכי העם והחברה בישראל. בתחילת דרכה של הישיבה תפסה המעורבות הקהילתית מקום משמעותי, ועד ימים אלו להתנדבויות מקום חשוב בחיי היום-יום בישיבה, תוך התאמה לצרכי קהילת ירוחם שהתפתחה רבות מאז הקמת הישיבה. בסך הכל, הישיבה מייצרת כ15,000 שעות התנדבות בישוב בשנה.

צוותי קלב"ש (קבלת שבת)

צוותים מתלמידי מהישיבה מעבירים בימי שישי הצגות, שיעורים והפעלות על פרשת השבוע בבית הספר 'קול יעקב' כמו גם בגנים ברחבי העיירה. פעילויות אלו הינן חלק אהוב במיוחד במערכת השעות אליו הילדים מחכים כל השבוע, ובין תלמידי הישיבה והילדים יש קשר מיוחד המתבטא, בין השאר, בהזמנת צוות הקלב"ש למסיבת הסידור בה הם לוקחים חלק משמעותי.

חברותות אישיות

בני הישיבה לומדים במסגרת משותפת, באופן שבועי, עם תלמידים ממוסדות החינוך הסמוכים. מחברותות בשעות הפסקת הצהריים עם ילדי בית הספר היסודי 'קול יעקב', ועד לחברותות עם תלמידים מחטיבת הביניים והתיכון של ישיבה תיכונית בלבב-שלם, שהוקמה מכוחה של הישיבה. בפעמים רבות, החברותות מהוות לילדים ונערים אלו את המפגש הראשוני עם עולם לימוד התורה הישיבתי, מפגש שמשאיר טעם-טוב ורצון להעמקת הקשר. כמובן, שמעבר ללימוד החברותות מאפשרות לרקום קשרי חברות ושייכות מיוחדים עם נוער ירוחם בפרט, ועם משפחותיהם וקהילת ירוחם בפרט.

הישיבה התיכונית

נגן וידאו

הישיבה התיכונית

ישיבת אמי"ת 'בלבב שלם', היא ישיבה תיכונית שש-שנתית, שהוקמה בירוחם על ידי הישיבה בשנת תשס"ז, על ידי הרב יאיר יעקבי, ר"מ בישיבה בעבר – וראש הישיבה התיכונית בהווה, ובוגרים נוספים של הישיבה. זאת מתוך רצון לממש מסר חינוכי מרכזי בישיבה, לזיקה עמוקה לעם ישראל ולמעורבות הדדית בין הישיבה לקהילה בירוחם בפרט ובנגב בכלל.

הרצון לבנות את עולמם הרוחני של תלמידי הישיבה התיכונית בדמותה של הישיבה, ולהנחיל את הזיקה העמוקה לעם ישראל לתלמידים כולם, בא לידי ביטוי בהרכב התלמידים של הישיבה התיכונית, שהוא אינטגרטיבי בצורה מכוונת.

ישיבת אמי"ת 'בלבב שלם' ממוקמת בסמוך לישיבה, ותלמידים רבים מהישיבה התיכונית לומדים חברותא עם בחורים בוגרים מישיבת ההסדר. חיבור זה מקדם ומעשיר את עולמם הרוחני של התלמידים הצעירים, ומפגיש אותם עם דמויות המייצגות את אותו העולם הערכי של הישיבה התיכונית. עד היום, צוות הישיבה התיכונית מורכב ברובו מבוגרי הישיבה. בשנת תשע"ג עברה הישיבה לניהולה של רשת אמי"ת.

אביב הגיע פסח בא!

למכירת חמץ מקוונת באמצעות הרב יצחק שלו, רב העיר ירוחם הקישו כאן

לעמוד הפודקאסטים המיוחדים לפסח הקישו כאן

לחוברת הלכות פסח לשנת תשפ"ג עם זמני היום ותוספות מעודכנות הקישו כאן

לתרומה לישיבה באשראי או בביט הקישו כאן הקישו כאן

כל התרומות מוכרות למס הכנסה לפי סעיף 46

דילוג לתוכן