כעץ שתול

40.00

קטגוריה:

תיאור

"אך בזאת בחרתי ללמוד עם תלמידים מקשיבים. ללמד לבני יהודה קשת ללחום מלחמתה של תורה. כי בזמן הזה שתורה שבעל-פה כתובה המצוה ללמד הוא ללמד דרכי הלימוד..." (אגלי טל).

חוברת זו היא פרי יוזמתם של תלמידי הישיבה, שביקשו מרבני הישיבה להעלות על הכתב עצות ותובנות על לימוד עיון. החוברת מתנהלת בין השאלות הגדולות לשאלות הקטנות בלימוד העיון.

מצד אחד, בחוברת תמצאו דיונים בשאלות מתודיות רחבות על הגמרא והראשונים, על האופן שבו הם חושבים ומעבדים את הדינים העומדים לפניהם; בשאלות עקרוניות על מטרתו הרוחנית והדתית של לימוד העיון. מצד שני, בחוברת לא נעשה וויתור במענה על שאלות פרקטיות ופרטניות, על האופן שבו צריך לנהל את לימוד העיון: על אופן החזרה והזכירה של סוג לימוד זה, על דרך להשתתת סדר בריבוי המקורות, ועל היחס שבין לימוד העיון ללימוד הבקיאות.