שובו אלי

התשובה קרובה היא אל האדם, ועם זאת מופלאה עד מאוד. במעגלי התשובה, פשט וסוד נושקים זה לזה; היא עצמה ביטוי של רחשי הלב הטבעיים ביותר של האדם, ובד בבד היא טומנת בחובה סוד נעלם.

השיעורים לוקטו מתוך דברים שאמר הרב בהזדמנויות שונות במשך השנים. שיעוריו של הרב בלומנצויג על אורות התשובה מיוחדים בהקבלות שבין עולמו הפנימי של האדם ותיקון דרכיו במהלך התשובה הפרטי, ובין מערכת התשובה העולמית הכללית, והקשרים הפנימיים בין שתי מערכות אלה.

בנוסף, הרב בלומנצויג מוריד בשיעורים את דברי הרב קוק גם לפסים מעשיים. אין הכוונה שהדברים מגיעים לכדי הדרכה מעשית מפורטת, אך עם זאת, מבין השיטין עולה תביעה שאותה מסוגל כל אחד ואחד לשמוע כאילו היא מיוחדת לו, ובכוחה לעורר אותו לשוב בתשובה.

בצמוד להופעתה של תורה גדולה ותשובה גדולה, גם כל אדם ואדם נדרש לגודל. אין השיעורים חותרים למציאת הדרך הנוחה והקלה אל התשובה. אדרבה, המדובר בהם הוא על אודותיה של דרך שהיא עמוקה ולכן גם דורשת מאמצים רבים. ואולם, טיבה של דרך זו שהיא מבוססת על אמון גדול בטוב הטבוע באדם ובמציאות, אשר מתגלה בתהליכים של תיקון ותשובה. אמון זה מגיע עד כדי חשיפת הטוב הטמון בתוככי הנפילה לתהומות, ומהפך זדונות לזכויות בתשובה אדירה מאהבה.

29.00

אביב הגיע פסח בא!

למכירת חמץ מקוונת באמצעות הרב יצחק שלו, רב העיר ירוחם הקישו כאן

לעמוד הפודקאסטים המיוחדים לפסח הקישו כאן

לחוברת הלכות פסח לשנת תשפ"ג עם זמני היום ותוספות מעודכנות הקישו כאן

לתרומה לישיבה באשראי או בביט הקישו כאן הקישו כאן

כל התרומות מוכרות למס הכנסה לפי סעיף 46

דילוג לתוכן